Gratis bildebok: Vær en coronavirusbekjemper!

[Norwegian edition] Denne informative billedboken forklarer virussituasjonen vi befinner oss i med enkle ord og oppfordrer barn til å hjelpe til med å bekjempe det!